ARUNÁČALPRADÉŠ - PESTRÝ VÝCHOD HIMÁLAJE

termín: 2. 11. – 18. 11. 2018
CHARAKTERISTIKA ZÁJEZDU
Zájezd do západní části svazového státu Arunáčalpradéš, který leží ve sporném území Himálaje a jeho podhůří mezi Tibetem a Indií a který si nárokuje jak Čína, tak donedávna ústy dalajlamy i Tibet. Díky složitějším formalitám, spojenými se vstupem, si oblast dodnes uchovala velice odlehlý ráz, který se projevuje jak v pestrosti lidových zvyků jednotlivých národů, tak v řadě bizarních tradic. Ženy národa Apatani v zapadlém údolí Ziro šly donedávna proti trendu a místo aby se zkrášlovaly, tak se snad jako jediný národ planety záměrně hyzdily podivnými nosními kolíčky, které jim dodávají výzor mimozemšťanů. Údajně proto, že byly vyhlášené krasavice a z údolí byly často unášeny, zohyzďovací procedura je měla učinit méně atraktivními pro případné nápadníky. O únosech ze strany posádek UFO, pro něž musely být velmi přitažlivé, se ale tradice nezmiňuje. Zájezd začíná v oblasti Assámu v národních parcích v povodí Brahmaputry s hojným výskytem nosorožce indického. Poté pokračuje přes nejvyšší a prakticky celoročně zasněžený průsmyk Sela do oblasti Tawangu na trojmezí Bhútánu a Tibetu s jedním z největších tibetských klášterů světa, kde pobývala i Jeho svatost XIV. dalajlama po svém útěku do Indie. Oblast je obydlena tibetským národem Monpa. Poté pokračujeme do Dirangu, kde je zařazen třídenní trek údolím řeky Sangti do vesničky Thembang. Trek se jde nalehko, případné větší vybavení nesou nosiči. Pokračujeme dále do hlavního města Arunáčalpradéše Itanagaru s mile provinční atmosférou. Vrcholem zájezdu je pak folklórní pobyt v odlehlém údolí Ziro s bizarními Apatankami, kde je jasně vidět výrazný kontrast mezi moderními krasavicemi a bizarními stařenkami. Ziro získalo proslulost po celé Indii také jako místo konání nezávislého hudebního festivalu tzv. indického Woodstocku. Tradiční způsob udržitelného zemědělství vedl k zápisu místa na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Vrcholné atrakce okruhu:
• Nosorožci v Kaziranze
• Scénická silnice do Tawangu
• Klášter Tawang
• Trek do historické vsi Thembang
• Mile ospalý Itanagar
• Odlehlé údolí Ziro
• Mimozemšťanky národa Apatani
ODLET Z PRAHY DO DILLÍ | pátek 2. 11. 2018

Odlet z Prahy do Dillí s mezipřistáním.

DILLÍ – GUWAHÁTÍ – NP KAZIRANGA | sobota 3. 11. 2018

Přílet do Dillí v ranních hodinách, přestup na vnitrostátní linku a odlet do Guwahátí. Přejezd do národního parku Kaziranga, nejcennějšího dochovaného původního přírodního celku na toku Brahmaputry s velkou populací nosorožce indického (přes 2400 kusů). Dále zde žije tygr indický (největší hustota výskytu tygrů než v jakékoliv jiné rezervaci na světě), slon indický, divoký buvol arni a další možství zvěře. Dojezd do lodže, večeře a nocleh.

NP KAZIRANGA – NP NAMERI | neděle 4. 11. 2018

Ranní safari ze sloního hřbetu za úsvitu. Návrat do hotelu a pozdní snídaně. Dopolední safari s džípy do Západních kopců, kde se hojně vyskytuje nosorožec a arni. Safari v oblasti, poté návrat do lodže. Poté odjezd do národního parku Nameri, překročení Brahmaputry a průjezd přes Tezpúr. Krátké safari v parku a dojezd do lodže, večeře a nocleh.

NP NAMERI – BOMDILA - DIRANG | pondělí 5. 11. 2018

Snídaně. Hodinová projížďka na gumovém člunu po řece Kameng (v Assámu zvané Džia Bhoreli), poté odjezd do Bhalukpongu a vstup do Arúnáčalpradéše. Výjezd lesními serpentinami do horské stanice Bomdila. Zastávka v tamním tibetském klášteře. Pokračování dále do Dirangu, cestou zastávka v orchideráriu v Tipi a oběd. Dojezd do Dirangu v scénickém údolí uprostřed jabloňových sadů. Dirang je vyhlášen posvátnými horkými prameny. Procházka po údolí, možnost svlažení v termálním pramenu, večeře a nocleh.

DIRANG – SELA - TAWANG | úterý 6. 11. 2018

Snídaně. Scénický přejezd do sedla Sela (4170 m.n.m.), zastávka u posvátného jezírka Sela. Průsmyk bývá po většinu roku zasněžen. Sjezd do údolí řeky Tawang Čhu, zastávka u vodopádu Nuranang. Dojezd do Tawangu, odpoledne návštěva kláštera Galdan Namgje Lhatse v Tawangu, považovaného za jednu z největších tibetských staveb světa. Je to největší buddhistický klášter Indie a spadá pod sektu gelukpa. Současný dalajlama zde strávil několik prvních dní po svém útěku z Tibetu. Večeře a nocleh v Tawangu (3048 m.n.m.).

TAWANG | středa 7. 11. 2018

Snídaně. Scénický výjezd k vysokohorskému jezeru Penga Teng Tso. Návrat do Tawangu, odpoledne návštěva tradiční vesnice Monpů. Večeře a nocleh.

TAWANG - DIRANG | čtvrtek 8. 11. 2018

Snídaně. Odjezd přes sedlo Sela zpět do Dirangu, krátký trek k pevnosti Dirang Dzong, starému městečku tibetského národa Monpů. Večeře a nocleh v Dirangu.

DIRANG – NAMŠU | pátek 9. 11. 2018

Snídaně. Polodenní trek údolím Sangti a vzhůru do vesničky Namšu. Piknikový oběd cestou. Nocleh ve vsi v domácím prostředí.

NABÍDKA ZÁJEZDU ARUNÁČALPRADÉŠ PESTRÝ VÝCHOD HIMÁLAJE
NAMŠU - THEMBANG | sobota 10. 11. 2018

Snídaně. Trek do historické opevněné vesnice Thembang, jež je kvůli přetrvávajícím a stále živým tradicím národa Monpů zapsána na seznamu UNESCO. Piknikový oběd cestou. Nocleh ve vsi v domácím prostředí.

THEMBANG - ITANAGAR | neděle 11. 11. 2018

Snídaně. Sestup dolů do vsi Rahung a odjezd scénickou silnicí do hlavního města Arunáčalpradéše Itanagaru po venkovské silničce NH 229. Cestou oběd v lokální hospůdce, po dojezdu večeře a nocleh.

ITANAGAR - ZIRO | pondělí 12. 11. 2018

Snídaně. Odjezd do scénického údolí Ziro s rýžovými terasami a národem Apatani, který stále dodržuje tradiční odívání a bizarní zdobení ženských nosů. Cestou oběd, odpoledne návštěva skalního chrámu Meghna a procházka po údolí, večeře a nocleh v Ziro.

ZIRO | úterý 13. 11. 2018

Snídaně. Návštěva vesnic národa Apatani v údolí a seznámení se s kulturou pěstování rýže a lidovými obřady. Bizarní probodené nosy s kolíky nacházíme už jen u starší generace, údolí Ziro je po celé Indii známo svým každoročním hudebním festivalem nezávislé scény, přezdívaným indický Woodstock, který se koná na konci září a kde se zajímavě střetává starý svět s indickou modernitou. Oběd a večeře, nocleh.

ZIRO – DAPORIDŽO | středa 14. 11. 2018

Snídaně. Odjezd horskou silnicí do Daporidža, cestou návštěva vesnic kmene Nyiši, největší etnické skupiny Arunáčalpradéše. Dojezd do Daporidža na břehu řeky Subansiri, večeře a nocleh.

DAPORIDŽO - AALO | čtvrtek 15. 11. 2018

Snídaně. Odjezd do městečka Aalo, cestou návštěva kmenových vesniček Adi a Tagin. Dojezd do Aalo, krátký trek po okolí a večeře a nocleh.

AALO – DÍBRUGÁRH | pátek 16. 11. 2018

Snídaně. Odjezd do Pasighátu na břehu Brahmaputry, nejstaršího města Arunáčalpradéše, založeného roku 1911. Pokračování podél Brahmaputry k přívozu, přejezd do Díbrugárhu, večeře a nocleh.

AALO – DÍBRUGÁRH | sobota 17. 11. 2018

Snídaně. Transfer na letiště, odlet s mezipřistáními do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY | neděle 18. 11. 2018

Cena:
Cena: 83.990,- Kč / osoba v dvojlůžkovém pokoji
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 9.800,- Kč

CENA ZAHRNUJE
✔ leteckou přepravu Praha – Guwahátí a Díbrugárh – Praha s mezipřistáním
✔ letištní taxy
✔ 14 noclehů v lokálních hotelích a v rodinných penziónech
✔ polopenzi na trase
✔ program dle itineráře se vstupy
✔ povolení vstupu do Arunáčalpradéše
✔ asistenci partnerské cestovní kanceláře
✔ místního průvodce
✔ českého průvodce
✔ zákonné pojištění cestovní kanceláře

CENA NEZAHRNUJE
x- vízum Indie 1.200,- Kč + 1 fotografie 5x5 – pas musí platit 6 měsíců po dojezdu
x- bakšišné
x- pojištění léčebných výloh

Cestovní doklady: Pro cestu je nutný elektronicky čitelný cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po návratu a s minimálně 2 volnými stránkami.
INDICKÁ REPUBLIKA – pro vstup nutné platné vízum – nutná 1 fotografie formátu 5x5


Uvedená cena je až do provedení rezervací orientační a platí při minimálně 10 osobách.